Evaluarea psihologică a copilului

Evaluarea psihologică a copilului

Evaluarea psihologică a copilului  permite identificarea caracteristicilor psiho-comportamentale, stabilirea nivelului de devoltare și depistarea unor posibile tulburări psihiatrice.

Părinții pot solicita evaluarea psihologică a copilului din varii motive, printre care se numără și:

  • nevoia părinților de a se asigura că dezvoltarea psihică a copilului se realizează corespunzător;
  • apariția unor comportamente sau/și stări afective diferite și neobișnuite ale copilului, care pot reprezenta motive de îngrijorare pentru părinți;
  • recomandarea educatorului/profesorului care observă că copilul se confruntă cu dificultăți de învățare, atenție, memorare sau manifestă un comportament nepotrivit în incinta grădiniței/școlii.

 

Evaluare Psihologica Copii

Evaluarea psihologică a copilului se bazează pe două instrumente principale de lucru:

  1. interviul clinic și instrumentele psihologice standardizate (teste psihologice, scale, chestionare).

În procesul de evaluare psihologică a copilului este extrem de important să fie folosite teste și chestionare standardizate și validate științific, în caz contrar rezultatele obținute pot fi eronate.

Cabinetul Psihoaroma Therapy  deține licențe de utilizare pentru testele și chestionarele de evaluare a copilului utilizate, acestea fiind achiziționate de la furnizori acreditați de Colegiul Psihologilor din România.

Instrumentele utiliate în incinta cabinetului constau în teste și chestionare folosite la nivel internațional, validate științific și adaptate pe populația românească.

 

Principalele beneficii ale evaluării psihologice a copilului:

Evaluarea nivelului de inteligență a copilului

  • permite cunoașterea capacității intelectuale a copilului;
  • permite depistarea posibilelor deficite cognitive, intervențiile necesare dezvoltării cognitive putând fi efectuate ulterior;
  • permite înțelegerea potențialului intelectual al copilului, precum și a nivelului așteptărilor educaționale.

Evaluarea psihologică a copilului oferă informații esențiale cu privire la caracteristicile psiho-comportamentale ale copilului și poate constitui bazele unui proces de consiliere psihologică/psihoterapie pentru copil.